Loading...

MARCH OF REMEMBRANCE

Visual scenario for March of Remembrance in memory of Jewish children from Warsaw, victims of the Holocaust. Organised by Jewish Historical Institute.

Oprawa wizualna Marszu Pamięci dedykowanego najmłodszym ofiarom Holokaustu. Marsz był organizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny.

On 22 July 2012, 1000 Varsovians marched across former Warsaw Ghetto, from a deportation point to former Jewish orphanage. The route was symbolic – from death to life.

The participants carried colorful ribbons, a symbol of children who perished. The ribbons helped integrate and identify with the March and its meaning, they acted as tangible artefacts representing intangible feelings. There were names of the children written on them as a reminiscence  of specific persons, which made the experience more personal. In the end of the March the participants attached the ribbons to a fence of the orphanage, creating a colorful monument dedicated to the children murdered during the Holocaust.

This form of the March is continued by the organizers till today.

22 lipca 2012 roku 1000 warszawiaków wzięło udział w marszu odbywającym się na terenie byłego Getta, trasa prowadziła od Umschlag Platz do dawnego Żydowskiego domu dziecka prowadzonego przez Janusza Korczaka. Trasa była symboliczna, od śmierci do życia.

Uczestnicy maszerowali z kolorowymi wstążkami, symbolem zamordowanych dzieci, które pomagały identyfikować się z marszem i jego przesłaniem, były namacalnym przedstawieniem związanych z nim emocji, wielu z uczestników straciło podczas Holokaustu rodzeństwo czy kolegów. Na wstążkach wypisane były imiona dzieci, pokazujące że ta niewyobrażalna masa ofiar składa się z pojedynczych historii i osób, często znanych uczestnikom. Pod koniec marszu uczestnicy zawiesili wstążki na murach dawnego Żydowskiego domu dziecka, tworząc kolorowy i efemeryczny pomnik najmłodszych ofiar.

Marsz w podobnej formie jest kontynuowany przez ŻIH do dzisiaj.

CLIENT
Jewish Historical Institute 

DATE
2013

PHOTO
©Jankiewicz Studio