Loading...

MUSEUM FOR CHILDREN
EXHIBITION

Museum for Children in Warsaw commissioned us to design their first big exhibition – O!Kolekcja. The exhibition about the youngest collectors is full of hands-on experiences, games and workshop spaces. It encourages kids to explore the world through collecting but also shows the downsides, especially the marketing exploitation of a desire to own and to collect objects.

Warszawskie Muzeum dla Dzieci poprosiło nas o zaprojektowanie wystawy O!Kolekcja. Wystawa eksploruje fenomen dziecięcego kolekcjonowania w formie przystępnej dla najmłodszych, jest pełna gier, zabaw i miejsc przeznaczonych na warsztaty. Dzieci są zachęcane do poznawania świata przez pryzmat kolekcjonowania, ale też uczą się o niebezpieczeństwach, w szczególności wykorzystaniu pasji kolekcjonerskich przez marketing.

One of the elements of the exhibition is a game for children. They learn about various aspects of collecting and earn stamps at the end of each room. See the project here: Collector – Game

Jedną z części wystawy jest gra dla dzieci. Zwiedzając dzieci poznają kolejne aspekty kolekcjonowania i zbierają specjalne stemple. Zobacz grę tutaj: Collector – Game.

CLIENT
Museum for Children

DATE
2015

PROJECT
Klara Jankiewicz, Klementyna Jankiewicz, Yariv Ziv

PHOTO
©Magda Braniewska